สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน
สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กู้ได้ไม่ต้องใช้สลิป

อายุผู้กู้ - อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ของผู้กู้ - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ - สูงสุด 0.35% ต่อปี

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินพร้อมแล้วกับโควิดระลอกใหม่เปิดลงทะเบียนวันนี้

ปี 2565/2022 สิ่งที่หลายๆคนคาดหวังและอยากให้กลับมาดีขึ้นโดยเร็วคงเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้หลายๆคนยังไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นวงกว้าง  ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมองหาสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่เคยขาดหายไป รวมทั้งผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนไว้

จากผลกระทบในครั้งนี้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของธนาคารออมสินที่ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา อย่างก็ตามจากการระบาดหลายระลอกติดกัน ทำให้สภาพเศษฐกิจยังคงไม่กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว จึงคาดว่าสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินจะกลายเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งวิธีการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินนั้นจะสามารถดำเนินการขอสินเชื่อผ่าน mymo (แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน) ได้ ในชื่อว่า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

เช็คด่วนว่าใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

สำหรับสิทธิ์การเข้าถึงสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน มีความครอบคลุมต่อผู้ที่ประสงค์จะสมัครลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้มีรายได้ประจำที่ไม่ใช่ลุกจ้างของธนาคารออมสิน ไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
  2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่  ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขาย หรือผู้ที่ประกอบอาชีพด้านบริการ
  3. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้น และมีที่อยู่ที่ชัดเจนแน่นอน ติดต่อได้สะดวก

รายละเอียดของสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน หรือสินเชื่อโควิด 10,000-50,000 บาท

สินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินสามารถกู้ได้สูงสุดในวงเงิน 10,000-50,000 บาท มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคือ 2-3 ปี โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวงเงินกู้  และสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) สำหรับการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินนี้สมัครลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mymo เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วสามารถรอบรับ SMS ยืนยันการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระดับต่อไป 

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินช่วยเหลือในด้านอะไร

เนื่องจากสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินนี้เป็นสินเชื่อเพื่อการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกิจการขนาดเล็กในกรณีที่ต้องการผันตัวเองจากงานประจำออกสู่อาชีพอิสระ อันเกิดจากผลกระทบของโรคโควิด หรือต้องการนำสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินนี้มาเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ความเป็นอยู่เฉพาะหน้า ก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังนั้นการสมัครลงทะเบียนธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาทนี้จะเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาทุกข์ของทุกคนที่ประสบพบเจออยู่ได้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

PopCash
PopCash แอพกู้เงินด่วนได้เงินจริงล่าสุด

อายุผู้กู้ - อายุ 22 ปีขึ้นไป

รายได้ของผู้กู้ - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทย
สินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยได้เงินจริงไม่เสียเวลา

อายุผู้กู้ - ไม่กำหนด

รายได้ของผู้กู้ - 18000 บาทขึ้นไป

ร้อยละ - สูงสุด MRR + 3.5% ต่อปี

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า
สมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าสามารถนำเงินหมุนธุรกิจ SME เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ของผู้กู้ - 15,000 ขึ้นไป

ร้อยละ - 28%