ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3 พ.ย. 2560
1951
ความเสี่ยงต่อธุรกิจ

มัลแวร์ (Malware) โปรแกรมประสงค์ ร้าย ภัยคุกคามจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ในปี 2015 ของบีเอสเอ ได้วิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจู่โจมของมัลแวร์กับการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ พบว่า ยิ่งอัตราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสูงเท่าไร โอกาสที่ผู้ใช้จะถูกมัลแวร์จู่โจมจะสูงขึ้นเท่านั้น

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของไอดีซี (IDC) ก่อนหน้านี้ ที่พบว่า “การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ สิ่งที่คาดการณ์ได้ว่า ผู้ใช้มีความเสี่ยงที่จะถูกมัลแวร์จู่โจม” โดยมีหลักฐานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและพิสูจน์ได้จริงเป็นข้อสนับสนุน

ดังนั้น องค์กรธุรกิจที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้ความสนใจกับความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับความเสี่ยงภัยไซเบอร์ดังกล่าว