ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3 พ.ย. 2560
1839
รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

มีเงินรางวัลสูงสุดถึง 250,000 บาท ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2714-1010 ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกปิดไว้เป็นความลับ Report Now