ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3 พ.ย. 2560
1723
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กระทบต่อธุรกิจ

สำหรับธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์มักจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและใช้งานกันแพร่หลายมากที่สุด ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่กระนั้นบริษัทจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก กลับเลือกใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์แท้ ซึ่งนับเป็นการเลือกที่เสี่ยงมาก บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทางกฎหมายในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอาจต้องเสียค่าปรับ ธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือแม้กระทั่งกรรมการของบริษัทอาจต้องถูกดำเนินคดีด้วย

ทั้งหมดนี้ คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทที่ใช้ ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังเสี่ยงต่อภัยประเภทต่างๆ ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าซอฟแวร์แท้ การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในธุรกิจ มีโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ต้องปิดทั้งระบบ 

ซอฟต์แวร์แท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องนั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีความปลอดภัยสูง และช่วยให้องค์กรธุรกิจไม่ต้องกังวลกับการถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าตรวจค้นบริษัทที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง การใช้ซอฟต์แวร์แท้ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงัก