ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3 พ.ย. 2560
1824
หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ช่วยคุ้มครองผู้คิดค้นนวัตกรรม

หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินปี ค.ศ. 1997 เมื่อคุณสมพร มณีรัตนะกูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการเห็นโอกาสในภาวะวิกฤต ที่จะพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจไทย บริษัทฯ จ้างพนักงานจำนวน 30 คน และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในบ้านและสำนักงานทั่วประเทศ ซอฟแวร์พจนานุกรมนี้ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุด โดยพบแทบทุกครั้งในการเข้าตรวจค้นซอฟต์แวร์เถื่อนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ เผยว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลอย่างรุนแรงต่อรายได้ของบริษัทฯ

“ที่พูดกันว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่เท่านั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างมาก”   คุณสมพร มณีรัตนะกูล ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ชาวไทย เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์พจนานุกรมไทย-อังกฤษยอดนิยม 

บริษัทไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือไม่ อย่างไร?

"หนึ่งในความเชื่อที่เชิ่อกันทั่วไปคือถ้าซอฟต์แวร์มีราคาถูกกว่านี้ การละเมิดลิขสิทธิ์จะลดลง แต่นั่นไม่จริงเลย ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราขายในราคาเพียงแค่หลักร้อยถึงหลักพันบาท สำหรับหนึ่งสิทธิ์ในการใช้งาน แต่คนส่วนใหญ่กลับใช้ของเถื่อน”

"อีกเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากคือ การละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่เท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่มีตลาดอยู่ทั่วโลก ซึ่งบางตลาดมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำมาก ดังนั้นความสูญเสีญจึงเฉลี่ยกันไป แต่สำหรับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยแล้ว ตลาดหลักของเราคือในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นเราจึงได้รับผลกระทบมากจากอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยที่สูงลิ่ว”

"ข่าวดีคือประเทศไทยคืบหน้าไปมาก ในการลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 69 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เราจำเป็นต้องรักษาโมเมนตัมนี้ต่อไป หากประเทศไทยต้องการมีอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศที่แข็งแกร่ง”

"การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ยังส่งผลกระทบต่อกำลังใจของคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยด้วย มันน่าผิดหวังมากเวลาที่คิดว่าธุรกิจของเราน่าจะเติบโตแข็งแกร่งได้ยิ่งกว่านี้ หากปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ผมมองว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยเรามีศักยภาพ แต่เราต้องจัดการกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง"

รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างไร?

"รัฐบาลไทยตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่มีคุณค่าสูง และได้มีการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมการคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนหน้านี้มีความคิดริเริ่มที่สำคัญเรียกว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ที่อิงการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแพลตฟอร์มหลัก แต่เราจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างจริงจัง ในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงไปอีก ทั้งในส่วนของการรณรงค์ให้ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผมยินดีที่เห็นอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนพีซีลดลงจากร้อยละ 76 ในปีค.ศ. 2008 เป็นร้อยละ 69 ในปีค.ศ. 2015 แต่เราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องนี้"

บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์?

"เราได้เข้าเป็นสมาชิกของ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ นอกจากนี้ เรายังช่วยในการสื่อสารกับรัฐบาลและประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สิ่งสำคัญคือเราพยายามจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่เกี่ยวพันกับอนาคตของชาติ เป็นความจริงที่ว่าการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานคุณภาพ และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีทั้งหมด ยิ่งไปกว่านี้ หากปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คนหนุ่มสาวนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ จะมีกำลังใจในการคิดค้นพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดี"

บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไรบ้าง?

"เป็นเรื่องยากและท้าทายมาก แต่ส่วนใหญ่แล้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์มักเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน จึงยังมุ่งมั่นทำงานกันต่อไป ในขณะนี้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเราคือ การช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราจำเป็นต้องได้รับการอนุญาต ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเราที่เรา มีราคาเพียงหลักร้อยและหลักพันบาท นอกจากนี้ เราจำเป็นต้องพึ่งการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ เรายื่นคำร้องเรียนเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของเรา แต่หลังจากนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่"