ข่าวสารและกิจกรรม

21 ธ.ค. 2560
1246
ตรวจค้นและดำเนินคดี องค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

จำนวน49 องค์กร, คอมพิวเตอร์ 1,008 เครื่อง มูลค่าการละเมิดฯ กว่า 95 ล้านบาท

ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจหลายแห่ง พบการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์ (License) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,008 เครื่อง ในองค์กรธุรกิจ จำนวน 49 องค์กร

องค์กรธุรกิจ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดโลหะและพลาสติก,อุตสาหกรรมอาหาร, ผู้ผลิตเครื่องขึ้นรูปพอลิเมอร์, ผู้ออกแบบงานพิมพ์และผู้จัดงานแสดงสินค้า รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และยานยนต์ ซึ่งโดยส่วนใหญมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี และระยอง

ซอฟต์แวร์ ที่ตรวจพบว่ามีการติดตั้งและใช้งานโดยไม่มีสัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ ประกอบด้วย Siemens, Microsoft, Autodesk, SolidWorks, ThaiSoftware และ Mastercam โดยซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดทั้งหมด มีมูลค่ามากกว่า 95 ล้านบาท

การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงกรณีที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ องค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ความเสี่ยงต่อการชดใช้ค่าเสียหาย ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม และรับข้อแนะนำเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องได้ที่ info@news-stop.in.th