ข่าวสารและกิจกรรม

6 พ.ค. 2562
1336
ปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนกับงานออกแบบ กราฟิกดีไซน์ ออกแบบ และเขียนแบบ

หากใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์ (License) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

  • เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาจ้างโดยบริษัทผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไปยังบริษัทผู้ว่าจ้าง และมีการตรวจสอบ
  • เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยเจ้าของสิทธิ์ นำไปสู่การชดใช้ค่าเสียหาย และสูญเสียชื่อเสียง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กร และส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย