ข่าวสารและกิจกรรม

1 ก.พ. 2560
913
ไทยรุดหน้าปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์

อีกหนึ่งปีของการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กำลังจะผ่านพ้นไป บก.ปอศ. มีผลงานที่แสดงความก้าวหน้าในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีนี้เราได้เข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายหลายพันรายการ ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมายส่วนมากมีความเชื่อมโยงกับมัลแวร์และอาชญากรรมไซเบอร์ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฏหมาย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการป้องปรามและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2559 การเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายเกือบ 300 แห่ง และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลงได้ดีกว่าประเทศไทย อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไทยลดลงจากร้อยละ 80 ในปี 2549 มาอยู่ที่ร้อยละ 69 ในปัจจุบัน มีเพียงสองหรือสามประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่สามารถลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลงได้มากกว่านี้

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งตำรวจและกรมทรัพย์สินทางปัญญาย่อมไม่อาจแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้จำเป็นต้องให้ความร่วมมือ ในเรื่องการควบคุมและบริการขัดการการใช้ซอฟต์แวร์ โดยผู้นำองค์กรต้องควบคุมและบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ให้ใช้สิทธิถูกต้อง มีสัญญาอนุญาติสำหรับองค์กรธุรกิจหลายแห่ง โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ยิ่งจำเป็นต้องควบคุมและบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล เพราะมีสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ต้องควบคุมและบริหารจัดการเป็นจำนวนมากตามขนาดขององค์กร

ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ รัฐบาลกล่าวถึงเรื่องประเทศไทย 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ของประเทศ และความสำคัญที่นวัตกรรมจะนำพาไปสู่ผลสำเร็จเป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลจะสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอื่นๆ

อีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นและจะทำให้ประเทศไทย 4.0 ประสบความสำเร็จ คือ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรธุรกิจไทยหลายแห่งเป็นบริษัทที่ใหญ่และดีที่สุดในภูมิภาค บริษัทเหล่านี้ควรแสดงความเป็นผู้นำเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาธุรกิจ และเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยจะดีขึ้นในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

เราทำงานกันอย่างหนัก และเห็นความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจไทยจะทำหน้าที่ให้ดีขึ้น บริษัทในประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดภาคธุรกิจไทยจะเป็นตัวอย่างในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และจะร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่างต่อไป