ข่าวสารและกิจกรรม

16 ส.ค. 2562
3965
บก.ปอศ. ดำเนินคดีองค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ CAD/CAM จำนวน 32 ราย มูลค่าความเสียหาย 69 ล้านบาท

บก.ปอศ. เผยผลการตรวจค้นและดำเนินคดีองค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกแบบและเขียนแบบ CAD/CAM ระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม ปี 2562 จำนวน 32 ราย พบคอมพิวเตอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์ออกแบบและเขียนแบบ CAD/CAM โดยไม่มีไลเซนส์ จำนวน 603 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 69 ล้านบาท

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดเผยถึงผลงานด้านการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ ในช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่มีการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์อย่างไม่ถูกต้อง  หรือมีการใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซนส์ (License) ตามหลักฐานที่ได้รับมา โดยเฉพาะข้อมูลเบาะแสจากสายด่วนแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของบีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA) ซึ่งมีผู้โทรเข้ามาให้ข้อมูลจำนวนมาก

โดยในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ปี 2562 บก.ปอศ. ได้ดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กับองค์กรธุรกิจ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบและเขียนแบบ CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) จำนวน 32 องค์กร พบการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซนส์ (License) บนคอมพิวเตอร์ จำนวน 603 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย หรือมูลค่าการละเมิด ทั้งหมด 69 ล้านบาท

องค์กรธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีฯ มีทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ชลบุรี และนนทบุรี ตามลำดับ  โดยร้อยละ 77 เป็นธุรกิจของคนไทย ที่เหลือเป็นธุรกิจของต่างชาติหรือมีต่างชาติร่วมถือหุ้น ตัวอย่างขององค์กรธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีฯ เช่น ผู้ประกอบการด้านออกแบบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการด้านโฆษณาและการตลาด ผู้ผลิตเหล็กสำหรับเครื่องจักร ผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมกรรมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการออกแบบตกแต่งภายในและก่อสร้าง เป็นต้น

พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการ บก.ปอศ. เผยว่า เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างจริงจังมาโดยตลอด แต่ยังพบปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ มีเบาะแสการทำผิดขององค์กรธุรกิจเข้ามาจำนวนมาก ทั้งเบาะแสจากประชาชนทั่วไปและจากผู้แทนบริษัทซอฟต์แวร์ ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจไปแล้ว จำนวน 32 องค์กร โดยทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

บก.ปอศ. ขอแนะนำให้องค์กรธุรกิจติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิถูกต้อง และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ หากพบซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ควรแก้ไขให้ถูกต้องทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย เพราะหากถูกดำเนินคดีแล้ว จะมีความเสียหายต่างๆ ตามมา เช่น ค่าปรับตามกฎหมาย และชื่อเสียงของธุรกิจ นอกจากนี้  การละเลิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ถือเป็นการการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก BSA | The Software Alliance