ข่าวสารและกิจกรรม

15 ก.พ. 2562
4718
ตรวจจับองค์กรธุรกิจติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เดือนมกราคม 2562

เจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่ติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) ถูกต้องและครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2562 ได้ดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่กระทำผิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี และนครราชสีมา

275 เครื่อง, ความเสียหายมากกว่า 16 ล้านบาท

จากการตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในเดือนมกราคม 2562 พบการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์ที่ถูกต้องครบถ้วนบนคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 275 เครื่อง มูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 16 ล้านบาท โดยซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าการละเมิดฯ สูงสุด ได้แก่ ซอฟต์แวร์ออกแบบเขียนแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆ

สำหรับองค์กรธุรกิจที่ตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มูลค่ารวมสูงสุดมากกว่า 4 ล้านบาท ได้แก่ ผู้ให้บริการตกแต่งภายในและออกแบบกราฟิก มีการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์บนคอมพิวเตอร์จำนวน 9 เครื่อง 

หากพิจารณาจากจำนวนเครื่อง พบองค์กรธุรกิจที่ติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์บนคอมพิวเตอร์จำนวนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่  ธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 103 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2.34 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจที่ให้บริการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์  จำนวน 97 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 3.39 ล้านบาท

จากข้อมูลปี 2562 อัตราการการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์ถูกต้องครบถ้วน ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง