ข่าวสารและกิจกรรม

15 มี.ค. 2562
4413
ตรวจค้นและดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ พบการละเมิดฯ สูงสุดในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนหลายราย ทั้งธุรกิจของคนไทยและธุรกิจที่มีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น เช่น ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยตรวจพบการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ประเภทออกแบบเขียนแบบ

จากรายงานพบการละเมิดฯ มูลค่าสูงสุดตามลำดับ ในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

  1. ผู้ผลิตเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน
  2. ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
  3. ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์โลหะ

ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม -  กุมภาพันธ์ ปี 2562 เจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไปแล้ว จำนวน 65 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย หรือมูลค่าการละเมิดฯ มากกว่า 25 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ยังได้เผยถึงผลการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2561 โดยได้ดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน 395 ราย พบคอมพิวเตอร์ติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 4,431 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าการละเมิดฯ มากกว่า 661 ล้านบาท พื้นที่ที่มีการตรวจค้นและดำเนินคดีสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง และนนทบุรี ตามลำดับ

องค์กรธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีในปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยเอสเอ็มอี และองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งในบางรายมีรายได้สูงระดับหมื่นล้านบาทต่อปี  โดยส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 31.54 ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้  ร้อยละ 28.85 ธุรกิจบริการ เช่น บริการทางด้านวิศวกรรม บริการด้านสื่อโฆษณา ฯลฯ ร้อยละ 24.23 และธุรกิจตัวแทนจำหน่าย ค้าปลีกและค้าส่ง  ร้อยละ 15.38 ตามลำดับ

 สนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง