สินเชื่ออิ่มใจ
สินเชื่ออิ่มใจไม่ต้องไปธนาคารก็รับเงินได้

อายุผู้กู้ - อายุ 20 ปีบริบูรณ์

รายได้ของผู้กู้ - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ - สูงสุด 3.99% ต่อปี

ออมสินปล่อยสินเชื่ออิ่มใจสู้ภัยผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

สินเชื่ออิ่มใจออมสินพร้อมแล้วช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากนโยบายควบคุมความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่กำลังรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน 2565/2022 อันเกิดจากทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนดและขอความร่วมมือไดั

ล่าสุดธนาคารออมสินพร้อมรับนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ให้บริการในรูปแบบประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ออกสินเชื่ออิ่มใจเพื่อช่วยเหลือกิจการประเภทร้านอาหารที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนักอันอาจก่อให้เกิดการปิดตัวลงหรือเกิดสภาวะเลิกจ้างพนักงาน โดยการออกสินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสินในครั้งนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลายด้าน ซึ่งสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ยจะอยู่ 3.99% ต่อปีและปลอดภาระหนี้ในระยะเวลา 6 งวดแรก โดยคาดว่าสินเชื่ออิ่มใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วงประคับประคองธุรกิจร้านอาหารให้ผ่านช่วงยากลำบากนี้ไปได้

สินเชื่ออิ่มใจคือสินเชื่ออะไรกันแน่?

ต้องขอเล่าต่ออีกเล็กน้อยว่าสินเชื่ออิ่มใจ มีลักษณะคล้ายกับสินเชื่อผู้ประกอบการแต่สินเชื่ออิ่มใจจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเคหะสถานเป็นหลัก อาจมองในอีกมุมหนึ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อร้านอาหารนั่นเอง และร้านอาหารดังกล่าวจะต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจึงจะสามารถขอสินเชื่อออมสินได้ โดยสินเชื่ออิ่มใจวงเงินสูงถึงรายละไม่เกิน 100,000 บาท

ผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

จากข้อมูลข้างต้นของสินเชื่ออิ่มใจที่ได้เล่าให้ฟังมาบ้างแล้ว เราจะมาเปิดรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นว่าใครสามารสมัครสินเชื่ออิ่มใจได้บ้าง และใครที่ไม่สามารถสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินได้ 

กรณีของกิจการที่เข้าเกณฑ์ : ต้องเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีอาคารและเคหะสถานชัดเจน เช่น ร้านอาหารภัตตาคาร ร้านอาหารห้องแถว ฟู้ดคอร์ท หรือร้านอาหารที่มีร้านและทำเลที่ตั้งชัดเจน

กรณีของกิจการที่ไม่เข้าเกณฑ์ : ร้านอาหารแบบหาบเร่แผงลอย อนึ่งอาจหมายถึงร้านอาหารแบบใช้ยานพาหานะในการขายหรือให้บริการ เป็นต้น

สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ จะประกอบด้วย จะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้าหรือเจ้าของกิจการโดยตรงที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ รวมถึง ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
หากตรวจสอบคุณสมบัติเบื้อต้นดังกล่าวนี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถยื่นสมัครสินเชื่ออิ่มใจได้ในทันที

วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

สำหรับวิธีการสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินสามารถดำเนินการได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน โดยกรอกข้อมูลรวมทั้งแนบรูปถ่ายหลักฐานต่างๆที่ทางธนาคารออมสินกำหนดไว้ จากนั้นรอธนาคารดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในเบื้อต้น โดยสามารถตรวจสอบได้อีกครั้งภายใน 5 วันทำการหลังจากที่สมัคร ทั้งนี้หากการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน mymo รวมทั้งทำสัญญาต่างๆทั้งหมด

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ
ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ ต้องการเงินด่วนมีรถช่วยได้

อายุผู้กู้ - 21-65 ปี

รายได้ของผู้กู้ - ไม่กำหนด

ร้อยละ - 12-24%

บัตรเครดิตอิออน
สมัครบัตรเครดิตอิออนง่ายๆ ทางออนไลน์

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-75 ปี

รายได้ของผู้กู้ - เริ่มต้น 15000 บาท/เดือน

ร้อยละ - สูงสุด 19% ต่อปี

เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบให้เงินด่วนโอนเข้าบัญชีวันนี้

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

รายได้ของผู้กู้ - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ - ไม่กำหนดดอกเบี้ย